Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Waarom een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de spullen van andere mensen. Denk aan de computer van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je collega die valt over een laaghangend touw in jouw huis en zijn arm breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van 1 miljoen euro. Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een WA verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel schade en zaakschade
 • Schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
 • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering particulieren
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn spullen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Kenmerken van een Aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is niet verplicht in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouw vriendin iets doet waarmee schade ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor de schade aan spullen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je betaalt voor een WA verzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en sowieso geen reden om een verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een WA verzekering vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw vriendin aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade door opzet, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaalgesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering particulieren via onze vergelijkingstool afsluiten.

Meer over de aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Filter op de volgende punten:
 • Gezinssamenstelling
 • Geboorte datum
 • Verzekerd bedrag
 • Aanvullend: Eigen risico

  Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

  Een AVP ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de spullen van anderen. Denk aan de laptop van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een losliggend touw in jouw schuur en zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top